Αναβάθμιση των Σωμάτων Ασφαλείας

Κονδύλι ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ για έργα που θα υλοποιηθούν τους επόμενους 18 μήνες διεκδικεί από κοινοτικούς πόρους το υπουργείο Προσ…

Image Κονδύλι ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ για έργα που θα υλοποιηθούν τους επόμενους 18 μήνες διεκδικεί από κοινοτικούς πόρους το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Πρόκειται για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το Τέταρτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, που αφορούν τα τρία σώματα ασφαλείας.