Αλλο ένα χαστούκι σε φορείς και κατοίκους της Κερατέας από το ΣΤΕ

ΝΕΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ χαστούκι εισέπραξαν φορείς και κάτοικοι της Κερατέας, οι οποίοι, παρότι δεν έχουν δικαιωθεί σε καµία προσφυγή, συνεχίζουν …

ΝΕΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ χαστούκι εισέπραξαν φορείς και κάτοικοι της Κερατέας, οι οποίοι, παρότι δεν έχουν δικαιωθεί σε καµία προσφυγή, συνεχίζουν να αντιδρούν στη δηµιουργία χώρου απόθεσης απορριµµάτων. Υπέρ της κατασκευής Ολοκληρωµένης Εγκατάστασης ∆ιαχείρισης Αποβλήτων στην Κερατέα τάσσεται για µία ακόµη φορά το Συµβούλιο της Επικρατείας, απορρίπτοντας ως αβάσιµους τους ισχυρισµούς του ∆ήµου. Ωστόσο, ∆ήµοςκαι κάτοικοιδηλώνουν αποφασισµένοι να µην επιτρέψουν να γίνουν τα έργα και επιµένουν να στήνουν καθηµερινά µπλόκα στους δρόµους.