Αλλαγές στην κοινοτική οδηγία για τα προϊόντα καπνού

Την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για την αναθεώρηση της ισχύουσας κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τα προϊόντα καπνού, ανακοίνωσε η ευρωπα

Την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για την αναθεώρηση της ισχύουσας κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τα προϊόντα καπνού, ανακοίνωσε η ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της εκστρατείας για τη διακοπή του καπνίσματος.
Η ευρωπαϊκή Επιτροπή μελετά το ενδεχόμενο μεγαλύτερων, διπλής όψης, εικονογραφημένων προειδοποιήσεων για την υγεία στα πακέτα τσιγάρων, τις τυποποιημένες συσκευασίες και τη νομοθετική ρύθμιση για τις επιβλαβείς, εθιστικές και ελκυστικές ουσίες στα προϊόντα καπνού.