Αλλαγές λόγω έργων στα δρομολόγια του ΟΣΕ

Από 23 έως και 27 Αυγούστου καθώς επίσης και από 30 Αυγούστου έως και 03 Σεπτεμβρίου θα εκτελούνται εργασίες ανακαίνισης στην περιοχή του Σ.Σ. Δήμητρος της γραμμής Θεσσαλονίκης – Αλεξανδρούπολης, με συνέπεια στα δρομολόγια 613 και ICity 70 να υπάρξουν μεταβολές.

You May Also Like

More From Author