Αλλάζουν τιμές από σήμερα όλα τα φάρμακα στην αγορά

1. Σεπτεμβρίου 2010 – 8:14

Από σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, τίθεται σε ισχύ το νέο δελτ

1. Σεπτεμβρίου 2010 – 8:14

Από σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, τίθεται σε ισχύ το νέο δελτίο τιμών των φαρμάκων, το οποίο προβλέπει ανατιμολόγηση στο σύνολο των φαρμακευτικών σκευασμάτων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. Συνολικά, το νέο δελτίο τιμών φαρμάκων θα περιλαμβάνει 2.648 τιμές. Το υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας θα γνωστοποιήσει σήμερα το νέο δελτίο τιμών φαρμάκων.

διαβάστε περισσότερα