Αλλάζει το 1520

Το κέντρο παραπόνων  καταγγελιών και πληροφοριών της Γενικής Γραμματείας Καταναλ…

Το κέντρο παραπόνων  καταγγελιών και πληροφοριών της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή δέχεται στον αριθμό 1520, εκατό καταγγελίες καθημερινά.

Ο βασικός στόχος του γενικού γραμματέα του τμήματος, κ. Δημήτρη Σπυράκου, είναι να διμιουργηθεί ένα τηλεφωνικό κέντρο