Αλλάζει η ώρα την Κυριακή

Χειμερινή ώρα από τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι δείκτες των ρολογιών, στις 4, θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω και να δείχνουν τρεις…

Image Χειμερινή ώρα από τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι δείκτες των ρολογιών, στις 4, θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω και να δείχνουν τρεις.