Ακριβό το εισιτήριο…

Photo for this article

Μαζί με το φθινόπωρο, έρχονται και αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων των ΜΜΜ, αλλά και στον ΟΣΕ.

Έχοντας στόχο την αύξηση των εσόδων του κράτους, οι αυξήσεις είναι ένας τρόπος να τον πετύχουν, ενώ παράλληλα τέτοιες κινήσεις αποτελούν μέρος του σχεδίου και των δεσμεύσεων της κυβέρνησης έναντι της τρόικας για περιστολή των ελλειμμάτων στις συγκοινωνιακές ΔΕΚΟ και των κρατικών επιχορηγήσεων προς αυτές.

Τα ελλείμματα στις αστικές συγκοινωνίες και στον ΟΣΕ ξεπερνούν συνολικά τα 12,5 δισ. ευρώ. Μόνο για το 2009 οι ζημιές του συνόλου των εταιρειών του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας και του Τραμ άγγιξαν τα 520 εκατ. ευρώ. Ακόμη και το Μετρό κατέγραψε το 2009 ζημιές ύψους 19 εκατ. ευρώ.

You May Also Like

More From Author