Ακριβότερο κατά 2,4% το οικογενειακό καλάθι τον Ιούλιο του 2011

25. Άυγούστου 2011 – 12:11

Στο ποσό των 2.275,33 ευρώ διαμορφώθηκε τον Ιούλιο του 2011 τ

25. Άυγούστου 2011 – 12:11

Στο ποσό των 2.275,33 ευρώ διαμορφώθηκε τον Ιούλιο του 2011 το οικογενειακό καλάθι ενός μεσαίου ελληνικού νοικοκυριού, σε σχέση με τον Ιούλιο 2010 που κόστιζε 2.222,04 ευρώ. Σύμφωνα με την έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Καταναλωτών (ΕΛΚΕΚΑ), η αύξηση άγγιξε το 2,4% και υπολογίζεται στα 53,28 ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση σημείωσε ο τομέας της στέγασης (αύξηση 8%), ενώ σημαντική αύξηση 4% παρατηρήθηκε στο καλάθι αυτού του μήνα στα τρόφιμα. Αντίστοιχη αύξηση 4% σημείωσε και ο τομέας των μεταφορών.