Αγριεύει η κόντρα ΕΡΤ-ΕΣΗΕΑ

Η ΕΡΤ το τελευταίο διάστημα μπορεί να υπολειτουργεί αλλά δεν αφήνει τίποτα αναπάντητο και παρότι δεν υπάρχει ουτε πρόεδρος, ούτε διευθύνων σύμβουλος φροντίζει να βγάζει ανακοινώσεις για τα πάντα, ακόμη κι αν δεν περιέχουν λεπτομέρειες, όπως π.χ. το κόστος των εκπομπών που εγκρίνει ή τα κριτήρια με τα οποία δόθηκαν εκπομπές στην κ. Αλ Σαλέχ […]

Η ΕΡΤ το τελευταίο διάστημα μπορεί να υπολειτουργεί αλλά δεν αφήνει τίποτα αναπάντητο και παρότι δεν υπάρχει ουτε πρόεδρος, ούτε διευθύνων σύμβουλος φροντίζει να βγάζει ανακοινώσεις για τα πάντα, ακόμη κι αν δεν περιέχουν λεπτομέρειες, όπως π.χ. το κόστος των εκπομπών που εγκρίνει ή τα κριτήρια με τα οποία δόθηκαν εκπομπές στην κ. Αλ Σαλέχ και τον κ. Κούλογλου.

Σε απάντηση ανακοίνωσης την οποία εξέδωσε η ΕΣΗΕΑ, καταγγέλλοντας τη διοίκηση της ΕΡΤ για το θέμα των συμβασιούχων, η διοίκηση της εταιρείας οφείλει να τονίσει  τα ακόλουθα:

1.       Τόσο ο συνολικός αριθμός των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, που πρόκειται να συναφθούν μέσω των νόμιμα προβλεπόμενων διαδικασιών, όσο και ο συνολικός αριθμός τέτοιων συμβάσεων που θα συναφθούν με δημοσιογράφους, έχουν καθοριστεί με αποκλειστικό γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες της ΕΡΤ. (σημείωση του Mediablog: άρα αληθεύει η καταγγελία της ΕΣΗΕΑ για μείωση σε 145, αλλά δεν μας εξηγεί η ανακοίνωση γιατί οι ανάγκες της ΕΡΤ μειώθηκαν μετά την παραίτηση Γαμπρίτσου, ούτε πως ένα Δ.Σ. χωρίς ούτε ένα δημοσιογράφο έκρινε τις ανάγκες της ΕΡΤ σε δημοσιογράφους)

2.       Οι προσλήψεις θα γίνουν με απόλυτη νομιμότητα και διαφάνεια. Εντός των προσεχών ημερών αναμένεται η ολοκλήρωση των νόμιμα επιβαλλόμενων διοικητικών πράξεων, προκειμένου η ΕΡΤ να προχωρήσει αμέσως μετά στη δημόσια προκήρυξη των θέσεων εργασίας. Για πρώτη φορά θα προσληφθούν στην ΕΡΤ συμβασιούχοι με δημόσια προκήρυξη των θέσεων, με εγκεκριμένες από το ΑΣΕΠ διαδικασίες και με πλήρη ισχύ αυστηρών ασυμβίβαστων με κάθε είδους σχέση εργασίας με άλλους φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και με ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά Μέσα. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε, ότι στην επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων των δημοσιογράφων θα συμμετέχουν ως μέλη της με πλήρη δικαιώματα, οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των δημοσιογράφων της ΕΡΤ και ταυτόχρονα εκπρόσωποι της ΕΣΗΕΑ. (σημείωση του Mediablog: πόσο νόμιμο και διαφανές είναι συνάδελφοι των υποψηφίων που έχουν εργαστεί για χρόνια μαζί να κρίνουν τους συναδέλφους τους; Πόσο πιθανό είναι να προτιμηθούν εργαζόμενοι εκτός ΕΡΤ, όταν στις επιτροπές θα συμμετέχουν οι εργασιακοί εκπρόσωποι της ΕΡΤ και πόσο σύμφωνη είναι η ΕΣΗΕΑ με τη συμμετοχή των μελών της στη διαδικασία)

Πρέπει επίσης να τονιστεί, ότι όλοι όσοι προσληφθούν, αφ’ ενός θα έχουν πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα για όλη τη διάρκεια της σύμβασής τους και αφ’ ετέρου θα αμείβονται εντός των νομίμως καθορισμένων ορίων, σε αντίθεση με το παρελθόν.

3.       Όλα τα παραπάνω έχουν τεθεί επανειλημμένα υπόψη της ΕΣΗΕΑ χωρίς καμιά εκ μέρους της ουσιώδη αντίρρηση ή συγκεκριμένη πρόταση για επιπλέον ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατικής αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφιοτήτων. (σημείωση του Mediablog: αν αληθεύει αυτή η καταγγελία γιατί η ΕΡΤ συμφωνούσε τόσο διάστημα και γιατί τώρα αντιδρά; Ποιός συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις και γιατί συνομιλούσε με ένα ακέφαλο Δ.Σ. στο οποίο δεν μετέχουν δημοσιογράφοι;)
4.       Αυτό που η διοίκηση της ΕΡΤ απορρίπτει, είναι το αίτημα της ΕΣΗΕΑ για την πρόσληψη και μονιμοποίηση του συνόλου των πρώην συμβασιούχων δημοσιογράφων, πέρα και έξω από τις πραγματικές ανάγκες της ΕΡΤ, πέρα από κάθε πλαίσιο νομιμότητας, διαφάνειας, αξιοκρατίας και αξιολογικής κρίσης. (σημείωση του Mediablog: πιστεύει η ΕΡΤ ότι δεν καλύπτονται πάγιες και διαρκείς ανάγκες όταν η ΕΡΤ δεν είναι σε θέση να βγάλει μια εκπομπή της προκοπής; Είναι τυχαίο ότι ο Σκάι έχει περάσει σε όλες τις ζώνες τη ΝΕΤ, ενώ το νέο πρόγραμμα καθυστερεί ελλείψει συμβασιούχων;)

5.       Η διοίκηση της ΕΡΤ έχει επανειλημμένα τονίσει ότι κατανοεί απολύτως το πρόβλημα των πρώην συμβασιούχων, όχι μόνον των δημοσιογράφων αλλά και όλων των άλλων ειδικοτήτων. Γι’ αυτό και βρίσκεται σε σταθερή επικοινωνία με τους εκπροσώπους τους και για την ενημέρωσή τους και για την – εντός του πλαισίου νομιμότητας – υποστήριξή τους.

6.       Τέλος, η διοίκηση της ΕΡΤ οφείλει να δηλώσει ότι οι εργαζόμενοι της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης με τον ζήλο και την αφοσίωσή τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εγγυώνται την απρόσκοπτη λειτουργία και μετάδοση όλων των προγραμμάτων, μέχρι τη ενίσχυσή τους με τους συμβασιούχους, που σύντομα θα προστεθούν στη συνολική προσπάθεια. Γι’ αυτό και τους ευχαριστεί δημοσίως.