Αίτημα για σφράγισμα του American University of Athens

Να σφραγίσουν τις εγκαταστάσεις και να αφαιρεθούν όλες οι σχετικές επιγραφές από το American University of Athens ζητά από τις αρμόδιες αστυνομικές α

Image Να σφραγίσουν τις εγκαταστάσεις και να αφαιρεθούν όλες οι σχετικές επιγραφές από το American University of Athens ζητά από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές το υπουργείο Παιδείας. Το συγκεκριμένο Ίδρυμα δεν έχει άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας ούτε έχει υποβάλλει αίτηση για την έκδοσή τους.