Αίγινα: Δεκαπέντε νέες γεννήτριες τοποθετεί η ΔΕΗ

15. Άυγούστου 2010 – 18:58

Δεκαπέντε γεννήτριες, συνολικής ισχύος 15 MW, πρόκειται ν…

15. Άυγούστου 2010 – 18:58

Δεκαπέντε γεννήτριες, συνολικής ισχύος 15 MW, πρόκειται να μεταφέρει η ΔΕΗ από την Ολλανδία, ώστε να τις εγκαταστήσει στην Αίγινα. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΔΕΗ η μεταφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 16 Αυγούστου 2010.

διαβάστε περισσότερα