Έως το τέλος Σεπτεμβρίου η διόρθωση του ΕΤΑΚ

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα μπορούν οι φορολογούμενοι που πήραν πρόσφατα το εκκαθαριστικό του ΕΤΑΚ του 2009 (που η εκκαθάριση έγινε στις 22 Ι

Image Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα μπορούν οι φορολογούμενοι που πήραν πρόσφατα το εκκαθαριστικό του ΕΤΑΚ του 2009 (που η εκκαθάριση έγινε στις 22 Ιουνίου) να προχωρήσουν στη διόρθωση τυχόν λαθών χωρίς να επιβαρυνθούν με πρόστιμα, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών.