ΈχουΜΜΕ και ΛέΜΜΕ, της Α. Νταρζάνου

6. Σεπτεμβρίου 2010 – 7:22

Νέα αγωγή εναντίον της (παλιάς) ΕΡΤ από τον δημοσιογρά

6. Σεπτεμβρίου 2010 – 7:22

Νέα αγωγή εναντίον της (παλιάς) ΕΡΤ από τον δημοσιογράφο Ηλία Γκρη του Δορυφορικού προγράμματος. Όπως περιγράφει, από τον Μάρτιο 2004 ως τον Νοέμβριο 2009 η ΕΡΤ τον έθεσε σε αναγκαστική αργομισθία, παρά τις επανειλημμένες γραπτές προτάσεις του για παραγωγή εκπομπών εσωτερικά, με χαμηλό κόστος. Αντίθετα, προωθούσε δαπανηρές εξωτερικές και μικτές παραγωγές που κόστιζαν πανάκριβα. Η αγωγή για προσβολή προσωπικότητας και ηθική βλάβη που του προκάλεσε το καθεστώς «αναγκαστικής αδράνειας» κατατέθηκε στις αρχές του έτους και έχει οριστεί να δικαστεί τον Απρίλιο.

διαβάστε περισσότερα