Έρωτες καλοκαιριού

Το ξύλο της αρκούδας έπεσε ανάμεσα στους «Ελλάδα – Σερβία ορθοδοξία»μπασκετμπολίστ…

Το ξύλο της αρκούδας έπεσε ανάμεσα στους «Ελλάδα – Σερβία ορθοδοξία»

μπασκετμπολίστες.

Εκτός από το χριστιανικό ορθόδοξο κλίμα απολαύσαμε και το κλίμα

συμμαχίας…

Διαφωνώ με όλους όσοι ισχυρίζονται ότι δεν ήταν θέαμα αυτό από

επαγγελματίες.

Μια χαρά επαγγελματικές μπουνιές έπεφταν.

Και στις δύσκολες οικονομικά μέρες που περνάμε αυτό ήταν και μια