Έρχονται μειώσεις τιμών σε εκατοντάδες φάρμακα

Σήμερα ανακοινώνεται, ενώ από τη Δευτέρα  6 Σεπτεμβρίου τίθεται σε ισχύ, προκειμέν

Photo for this article

Σήμερα ανακοινώνεται, ενώ από τη Δευτέρα  6 Σεπτεμβρίου τίθεται σε ισχύ, προκειμένου να υπάρξει ικανό διάστημα για την καταχώρηση των νέων τιμών στα μηχανογραφικά συστήματα, το νέο Δελτίο Τιμών φαρμάκων προβλέποντας μειώσεις τιμών σε εκατοντάδες φάρμακα και σκευάσματα.