Έρχονται (γενναίες) αυξήσεις στη ΔΕΗ;

Αυξήσεις πρότεινε η ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) στη ΔΕΗ για το 2011-2013 και ζήτησε άμ…

Αυξήσεις πρότεινε η ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) στη ΔΕΗ για το 2011-2013 και ζήτησε άμεση εφαρμογή του Κώδικα Προμήθειας.

Σύμφωνα με την “Καθημερινή” η αύξηση της τιμής θα φτάνει το 50% για τις χαμηλές καταναλώσεις έως 800 κιλοβατώρες, και έως 15% για τις μεσαίες καταναλώσεις. Αντίθετα, προτείνει μείωση έως 16% για τις μεγάλες καταναλώσεις, που σήμερα επιβαρύνονται ιδιαίτερα. Στόχος τα τιμολόγια να αντανακλούν το πραγματικό κόστος, όπως προβλέπει το Μνημόνιο.