Έρχεται ο Φόρος μπύρας για… καλό σκοπό!

Έρχεται ο «Φόρο μπύρας» υπέρ των δήμων για δράσεις ανακύκλωσης, τον οποίο θα επιβάλλει το υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Ο εν λόγω φόρος καθορίζεται σε ποσοστό 10% επί του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ), εισπράττεται μαζί με τον ΕΦΚ από τις τελωνειακές αρχές και τα εισπραττόμενα