Έργα αντιρύπανσης στην κεντρική Εύβοια

Το έργο συλλογής και απομάκρυνσης επικίνδυνων καταλοίπων και αποβλήτων σε υγρή και στερεά μορφή από τη Λάρκο και άλλες εστίες μόλυνσης σ…

Το έργο συλλογής και απομάκρυνσης επικίνδυνων καταλοίπων και αποβλήτων σε υγρή και στερεά μορφή από τη Λάρκο και άλλες εστίες μόλυνσης στην Κεντρική Εύβοια προϋπολογισμού περίπου 700.000 ευρώ εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για υλοποίηση.