Ένωση Κεντρώων για Πολύδωρα: Το σημαντικό είναι να υπάρξει πολιτική συναίνεσης για σύσταση ΕΣΡ

Η Ένωση Κεντρώων καλεί την κυβέρνηση «να κάνει πίσω σε ολόκληρο, το γνωστό νόμο Παππά», προκειμένου να διευκολύνει τη σύσταση νέου ΕΣΡ.