Έντυπα για τις μετακινήσεις-Αποστολή SMS σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες | 3/11/2020 | ΕΡΤ