Έλεγχος στους "ανειλικρινείς" φορολογούμενους

Δειγματοληπτικούς ελέγχους ετοιμάζει το υπουργείο Οικονοµικών για όσους δεν εντάχθ…

Δημήτρης Κουσελάς

Δειγματοληπτικούς ελέγχους ετοιμάζει το υπουργείο Οικονοµικών για όσους δεν εντάχθηκαν στη ρύθμιση για την περαίωση, ξεκινώντας από εκείνους που τα εισοδήµατά τους παρουσιάζουν µεγάλες αποκλίσεις µε την ακίνητη περιουσία που έχουν δηλώσει.