Έκτακτες προσλήψεις συμβούλων στο γραφείο του Γ. Παπανδρέου

26. Άυγούστου 2010 – 15:29

Με απόφαση του πρωθυπουργού, που δημοσιεύθηκε στην Εφη

26. Άυγούστου 2010 – 15:29

Με απόφαση του πρωθυπουργού, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 6 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκαν 20 έκτακτες προσλήψεις συμβούλων σχεδιασμού στρατηγικής, επικοινωνίας, οργάνωσης, διοίκησης κ.λπ.. Στη Βουλή φέρνει το θέμα ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αναφέρει ότι στη σχετική απόφαση πρόσληψης προσδιορίζεται η αμοιβή τους συνολικά στα 212.000 ευρώ φέτος και για καθένα από τα επόμενα χρόνια 642.000 ευρώ.

διαβάστε περισσότερα