Έκλεισε ο εκδοτικός οίκος "Ελληνικά Γράμματα"

Ένας από τους ιστορικούς ελληνικούς εκδοτικούς οίκους έκλεισε, μετά από 53 χρόνια έντ…

Ένας από τους ιστορικούς ελληνικούς εκδοτικούς οίκους έκλεισε, μετά από 53 χρόνια έντονης παρουσίας στον χώρο του βιβλίου. Ο εκδοτικός οίκος “Ελληνικά γράμματα”, θυγατρική του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη απασχολούσε 90 άτομα. Στις 15 Σεπτεμβρίου, τα “Ελληνικά Γράμματα” θα διακόψουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητά και θα μπούν σε διαδικασία εκκαθάρισης.

Τα Ελληνικά Γράμματα ιδρύθηκαν το 1957 ως προσωπική επιχείρηση από τον κ.Δημήτρη Παπαχριστοφίλου με κύρια επιδίωξη την ανάπτυξη της εκδοτικής δραστηριότητας που απευθυνόταν στον ακαδημαϊκό και επιστημονικό χώρο της Ελλάδας. Από τότε εξελίχθηκαν σε έναν εκδοτικό οίκο με ευρεία ποικιλία εκδόσεων καταλαμβάνοντας κορυφαία θέση στον ελληνικό εκδοτικό κλάδο.