Έκθεση "Μύθος και Νόμισμα" στο Αρχαιολογικό και το Νομισματικό Μουσείο

Έπειτα από απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ), θα πραγματοποιηθεί …

Έπειτα από απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ), θα πραγματοποιηθεί έκθεση με τίτλο “Μύθος και Νόμισμα” στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Νομισματικό Μουσείο, με τη συμμετοχή της συλλογής νομισμάτων της Alpha Bank.