Άννα Χατζησοφιά: “Θα υποστούμε μαζικό τεστ ΠΑΠ”

Τύρναβος, Θεσσαλονίκη, Αθήνα και βεβαίως, ένας μεγάλος ενδιάμεσος σταθμός, η Λάρισα.

Τύρναβος, Θεσσαλονίκη, Αθήνα και βεβαίως, ένας μεγάλος ενδιάμεσος σταθμός, η Λάρισα. Αυτή θα μπορούσε να είναι σχηματικά η διαδρομή ζωής της Άννας Χατζησοφιά, της μικρότερης θυγατέρας της οικογένειας.