Άλλος με τη βάρκα μας;

-Benjamin άκου…Δεξίωση στο Αβέρωφ ξεχνάμε, θα μας πάρουνε με τις πέτρες. Αλλά αν θες σου δίνω κτήμα στις Σπέτσε…

-Benjamin άκου…Δεξίωση στο Αβέρωφ ξεχνάμε, θα μας πάρουνε με τις πέτρες. Αλλά αν θες σου δίνω κτήμα στις Σπέτσες…Τί λες;

-What is Spetses, George?