«Τα ασφάλιστρα δεν μπορεί να είναι διαφορετικά μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ε.Ε.»

1. Μαρτίου 2011 – 13:05

Τα ασφάλιστρα δεν μπορεί να είναι διαφορετικά μεταξύ ανδρ…

1. Μαρτίου 2011 – 13:05

Τα ασφάλιστρα δεν μπορεί να είναι διαφορετικά μεταξύ ανδρών και γυναικών, αποφάσισε το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ).

Οι γυναίκες θεωρούνται γενικά χαμηλότερου ρίσκου για ασφάλειες αυτοκινήτου από τους άνδρες. Ωστόσο το Δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν θα μπορούν πλέον να χρεώνονται λιγότερο

διαβάστε περισσότερα