«Συντεχνιακό» ήταν το μπλακάουτ στα αεροδρόμια

Οι εμπειρογνώμονες της ΥΠΑ αποφάνθηκαν ότι ενώ η βλάβη είχε αποκατασταθεί, οι ελεγκτές ολιγωρούσαν… 

Οι εμπειρογνώμονες της ΥΠΑ αποφάνθηκαν ότι ενώ η βλάβη είχε αποκατασταθεί, οι ελεγκτές ολιγωρούσαν…