«Στα όπλα» κατά της ανεργίας

Νέα μορφή επαγγελματικής θητείας στο Στράτευμα, διάρκειας- κατά βούληση- από 6 μήνες έως 3 χρόνια και με μισθό εισαγωγής το κατώτερο όριο της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας εξετάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Πενταγώνου.

You May Also Like

More From Author