«Προτιμώ να στέλνω SΜS παρά να μιλάω»

Ολοένα και περισσότεροι νέοι επιλέγουν να επικοινωνήσουν με γραπτά μηνύματα παρά με τηλεφωνικές κλήσεις.

Ολοένα και περισσότεροι νέοι επιλέγουν να επικοινωνήσουν με γραπτά μηνύματα παρά με τηλεφωνικές κλήσεις.