«Πονοκέφαλος» η αύξηση της φοροδιαφυγής

«Πονοκέφαλος» η αύξηση της φοροδιαφυγής

Επτά στους δέκα ελεύθερους επαγγελματίες δήλωσαν το 2010 εισόδημα στην εφορία, χαμηλότερο από το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ που ίσχυε τότε.

 

 

Tα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών αφορούν 273.662 φορολογούμενους με εισοδήματα από ελεύθερα επαγγέλματα που ήταν αφορολόγητοι σε σύνολο 378.876 ελευθέρων επαγγελματιών που υπέβαλαν δήλωση στην εφορία το ίδιο έτος.

Την ίδια στιγμή, μόνο 443 ελεύθεροι επαγγελματίες δήλωσαν εισόδημα πάνω από 200.000 ευρώ και μόνο 6 ελεύθεροι επαγγελματίες πάνω από 900.000 ευρώ.

Σε ότι αφορά το σύνολο των φορολογούμενων μόνο 52 δήλωσαν στην εφορία εισόδημα πάνω από 900.000 ευρώ, εκ των οποίων μάλιστα, οι 15 ήταν μισθωτοί. Εισόδημα μεταξύ 500.000 ευρώ και 900.000 ευρώ δήλωσαν 204 φορολογούμενοι.

Τα ευρήματα του υπουργείου, καταγράφουν ουσιαστικά το μέγεθος της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα, η οποία αυξήθηκε αντί να μειωθεί, όπως προκύπτει από τα εισοδήματα του 2009 που δηλώθηκαν στην εφορία το 2010.

More From Author