«Περπάτησα την έρηµο των πάγων»

«Εκεί στη µέση του Βόρειου Ατλαντικού, στην Ισλανδία, µπορέσαµε να θαυµάσουµε µερικά από τα µεγαλοπρεπέστερα φυσικά τοπία, όπως φιόρδ, π

«Εκεί στη µέση του Βόρειου Ατλαντικού, στην Ισλανδία, µπορέσαµε να θαυµάσουµε µερικά από τα µεγαλοπρεπέστερα φυσικά τοπία, όπως φιόρδ, παγετώνες, αλπικές λίµνες, ενεργά ηφαίστεια, θερµοπίδακες, ηφαιστειακές υποαρκτικές ερήµους κι άλλες αχανείς άγονες εκτάσεις. Εστω και µε ατέλειωτο καθηµερινό περπάτηµα, η διάσχιση αυτή ήταν εµπειρία ζωής για εµένα!».