«Καταστροφική» η απελευθέρωση γουνοφόρων ζώων σύμφωνα με Οικολογικές Οργανώσεις

6. Σεπτεμβρίου 2010 – 15:36

«Καταστροφική για την άγρια φύση μπορεί να αποβεί η α

6. Σεπτεμβρίου 2010 – 15:36

«Καταστροφική για την άγρια φύση μπορεί να αποβεί η απελευθέρωση ξενικών ειδών στο φυσικό περιβάλλον» επισημαίνουν περιβαλλοντικές οργανώσεις με αφορμή την

διαβάστε περισσότερα