«Επίθεση» σε όσους παρκάρουν παράνοµα

ΑΥΣΤΗΡΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ και πρόστιµα, µέχρι και αφαίρεση πινακίδων, για τα παράνοµα σταθµευµένα αυτοκίνητα κάνει η νέα δηµοτική αρχή Αθηναίω

ΑΥΣΤΗΡΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ και πρόστιµα, µέχρι και αφαίρεση πινακίδων, για τα παράνοµα σταθµευµένα αυτοκίνητα κάνει η νέα δηµοτική αρχή Αθηναίων, ενώ θα προχωρήσει σε επανεξέταση των θέσεων µονίµων κατοίκων και των ειδικών θέσεων, όπως για πολιτικούς. Την εντατικοποίηση των µέτρων κατά της παράνοµης στάθµευσης ανακοίνωσε χθες ο αρµόδιοςαντιδήµαρχος ∆ηµοτικής Αστυνοµίας Τάσος Αβραντίνης. «∆ίνουµε µια βαρύτητα περισσότερο στην αντιµετώπιση – και όχι στον πόλεµο ή το κυνήγι, είναι βαρύγδουπα …